"Absoluta sententia expositore non indiget." -Mükemmel ve mutlak bir hüküm yorumcu gerektirmez.-

Faaliyet Alanlarımız

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku, işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. Her iş ilişkisinin kendine özgü değişkenleri olması hasebiyle bu alanda yapılacak hukuki çalışma titizlikle yapılmalıdır. Modern çağın gereklilikleri doğrultusunda iş ilişkileri ve buna bağlı uyuşmazlıklar çeşitlenmiştir. Ekibimiz, güncel uyuşmazlık çözümü yolları konusunda yaptığı çalışmalar ile en iyi hukuki hizmeti sizlere sunmaktadır.

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Herhangi bir sigorta poliçesi ile teminat altına alınan trafik kazası, iş kazası, araç hasarı ve değer kaybı gibi sair rizikoların gerçekleştiği durumlarda gerçek zararın tespiti ile tazminini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Konusunda uzmanlaşmış ekibimizle Sigorta Hukukunu ilgilendiren her alanda ve sürecin her aşamasında müvekkillerimize en iyi hukuki hizmeti sunmaktayız.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Suç unsuru, cezaların isnat edilebilirliği ve icrası üzerine düzenlenen bir kamu hukuku alanıdır. Soruşturma ve kovuşturmanın her evresinde sürecin seyrini müvekkiller açısından en uygun şekilde yönetmek ayrıca bir uzmanlık gerektirmektedir. Bu konuda evrensel insan hakları ilkesi bağlamında haklarınızın korunması ancak güçlü bir savunma ile yapılabilecektir.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirket stratejisi, finansman ve şirket yönetimi ile bağlantılı olarak şirketlerin satın alınması, satılması, birleştirilmesi ile ilgilenen ve böylece ilgili endüstri kolunda genişlemekte olan bir şirkete finansman sağlanması, birleşme ve devralmaların (mergers and acquisitions) her aşamasında müvekkillerimiz ile birlikte çalışarak risklerin öngörülmesi ve yönetimi konularında gerekli hukuki yardım sağlanmakta ve birleşme ve devralma süreçleri tüm boyutlarıyla bir bütün olarak ele alınmaktadır. Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi Strato Hukuk’un esaslı konularından birini oluşturmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Şirketler ve şahısların her türlü alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirmek, iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibi Strato Hukuk’un hizmetleri arasındadır. Bu anlamda, bilhassa şirketlerin piyasa bulunan cari hesap, fatura, çek, bono gibi değişik hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibinin yapılması ve buna istinaden gerekli ve son derece detaylı olan hukuksal işlemlerini yerine getirilmesi suretiyle, kısa sürede tahsilat işlemleri tamamlanmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Strato Hukuk, müvekkillerinin gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gayrimenkul alanındaki hizmetler, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dahil gayrimenkulün geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Ekibimiz

Onur Genco DİZ

Onur Genco DİZ

KURUCU AVUKAT

ÖZGEÇMİŞ

Yavuz Selim ŞENGÜN

Yavuz Selim ŞENGÜN

AVUKAT

ÖZGEÇMİŞ

Helin BALLIKAYA

Helin BALLIKAYA

Müşavir - Proje Geliştirici Avukat

ÖZGEÇMİŞ

Seda ÇAKIR

Seda ÇAKIR

İdari İşler

ÖZGEÇMİŞ

HAKKIMIZDA

Strato Hukuk Bürosu

Strato Hukuk Bürosu, İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur. Büromuz Sigorta Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Bilişim Hukuku, İcra ve İflas Hukuku başta olmak üzere hukukun bütün alanlarında başarılı bir şekilde faaliyet vermektedir. Türkiye çapındaki sektöründe öncü birçok firmaya, kurumlara, derneklere, vakıflara ve kişilere profesyonel seviyede müvekkil odaklı avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Misyonumuz, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına ve isteklerine yönelik sektördeki en güncel analizleri, araştırmaları ve alternatif çözüm yolu çalışmalarını yaparak en iyi hukuki çözümleri sunmaktır.

İletişim Bilgileri

  •   0 212 296 25 44
  •   Ömer Avni Mah. Molla Bayırı Sok. No: 4 Daire: 3 Beyoğlu / İstanbul
  •   info@lawstrato.com